Aktif Yatırım Bankası Bankası - Aktif Yatırım Bankası Şubeleri

Aktif Yatırım Bankası Banka Telefonu

Aktif Yatırım Bankası

Aktif Yatırım Bankası ismiyle faaliyet gösteren bankanın Türkiye çapında toplam 6 şubesi bulunmaktadır.

Aktif Bank, 1999 yılında Çalıkbank adıyla kurulmuş ve 2007 yılına kadar sağlıklı şekilde faaliyetini sürdürmüştür. 2007 yılının ikinci çeyreğinde yönetimini yenileyerek yeniden yapılanma sürecine girmiştir. 2008 yılında unvanını Aktif Bank olarak değiştiren Banka, büyüyen deneyimli bankacılık kadrosuyla 2008 yılı Ağustos ayında Genel Müdürlüğü'nü Zincirlikuyu'da, finans sektörünün kalbinin attığı aks üzerindeki yeni ofis binasına taşımıştır. Kullanılan güncel teknolojiler ile güvenli, düşük enerji tüketimi ile çevreci, güçlü donanım ve ağ alt yapısı ile hızlı, mobil uygulamaları destekleyen sistemleri ile esnek ve güvenli teknolojilere sahip olan Aktif Bank, 2008 yılında ilk fazını tamamladığı, kendi bankacılık paketini kullanmaktadır. Hedeflediği müşteri kitlelerine uygun olarak yenilenen kurumsal kimliğiyle Aktif Bank, birden fazla markayı içinde barındırmaktadır. Banka, bölgesel finansal güç olma stratejisi doğrultusunda Arnavutluk'ta yer alan iştiraki Banka Kombetare Tregtare (BKT) ile Balkanlarda gücünü yeni bir ülke olan Kosova'yı da içine alarak genişletmekte ve yakın coğrafyadaki diğer muhtemel satınalma imkânlarını kollamaktadır. "Şehir Bankacılığı" stratejisi doğrultusunda, 2008 yılı Mayıs ayında her türlü ödeme ve abone yönetim sistemleri konusunda yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla kurulan iştiraki Çalık Yönetim Sistemleri A.Ş. aracılığıyla, toplu taşıma elektronik ücret toplama sisteminin kurulumu ve işletilmesini başarıyla yürüten E-Kent Elektronik Ücret Toplama Sistemleri A.Ş.'yi bünyesine katmıştır. Yapılanmaya başladığı 2007 yılından itibaren pek çok kalemde rakamlarını katlayarak büyüten ve 2008 yılında 1 olan şube sayısını 2010 yılı ikinci yarısında 6’ya çıkaran Aktif Bank 236 çalışanıyla hizmet vermektedir. 2009 yılında Japon Kredi Derecelendirme Kuruluşu JCR-ER tarafından yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategorisi içinde yer alan A-(Trk) kredi notu teyit edilerek, uzun vadeli görünümü durağandan pozitife yükseltilen Aktif Bank'ın 2009 yıl sonu itibarıyla toplam aktifleri 383,9 milyon Amerikan Doları, kredi toplamı 203 milyon Amerikan Doları, özkaynakları toplamı ise 113,4 milyon Amerikan Doları olarak gerçekleşmiştir. Yine 2009 yılında Türkiye’nin “commercial paper” özelliğine sahip ilk banka bonosunun ihracını gerçekleştiren Aktif Bank, 2009 yılında SPK’da kayda aldırılan toplam sabit getirili menkul kıymetlerin 1/3’ünü ihraç etme başarısını göstermiştir.

Daha detaylı bilgi için bankanın resmi sitesi : http://www.aktifbank.com.tr
Aktif Yatırım Bankası Şubeleri :  
Bitlis, Almanya, Kilis, Şırnak, Bursa, Gümüşhane, Edirne, Trabzon, Aksaray, Afyon, Kahramanmaraş, Aydın, Tokat, Sakarya, Muş, Çorlu, Karaman, Karabük, Kars, Yozgat, Van, Batman, Malatya, Düzce, Mersin, Kırşehir, Isparta, Giresun, Erzincan, Denizli,